En İyi Psikoloji Kitapları

Davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel yöntemle incelendiği psikoloji alanında hem akademisyenlere hem de okura yönelik geniş bir literatür bulunuyor. Çeşitli ekoller ve kuramlar barındıran psikoloji alanı üzerinde durarak hem kendini hem de diğer insanları ve davranışlarını daha iyi anlayabilir ve yorumlayabilirsin. Bu yazımızda duygularına, motivasyonlara, hislerine ve düşüncelerine dair algının gelişmesine yardımcı olacak en iyi psikoloji kitaplarını senin için mercek altına aldık.

Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar – Engin Geçtan

 Seslendiren: Murat Aydın

Aile ve benzeri gruplarla özdeşleşmenin zayıflaması ve yarışmaya yönelik çağdaş toplum, insanın yalnızlığını artırmıştır. Çağdaş kültürlerde, ün, başarı, üstünlük ve kusursuzluğa verilen önem sonucu, insanın kimlik kavramı da bu tür beklentileri ne oranda karşılayabildiğine göre tanımlanmaktadır. Bir kuşak için geçerli olan değerlerin bir sonraki kuşağın yararlanabileceği ölçüde dayanıklı olmaması, insanı sorumluluk ve özgürlüğüyle ilgili çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kendisine yol gösterecek bir rehberden yoksun kalması bir yana, insan, seçimlerini çoğu kez birbiriyle çatışan değerlere göre yapmaya zorlanmaktadır.

Engin Geçtan’ın kaleminden çıkan Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar’ın yayım yılı 1975 olsa da kitap bugün var olan önemini hala koruyor. Yayınlandığı günden bu yana defalarca yeniden yayımlanan eser; Temel Kavramlar, Psikodinamik Psikiyatri ve Ruhsal Bozukluklar olmak üzere üç temel bölüme ayrılıyor. Hem akademisyenler hem de ilgi alanı psikoloji olanlara hitap eden eser, kendinizi ve etrafınızdaki insanları daha iyi anlayabilmenize yardımcı olacak zengin bir içeriğe sahip.

Beyindeki Fil – Robin Hanson, Kevin Simler

 Seslendiren: Cemil Büyükdöğerli

Kendini kandırmak stratejiktir, kötü davranırken iyi gözükmek için beynimizin kullandığı bir taktiktir.

Başkalarını kandırmak için öncelikle kendimizi nasıl kandırırız? Belki de bu soruya yanıt verdiğimizde kendimizi de başkalarını da kandırmayı bırakabiliriz. Beyindeki Fil, insanın sosyal olarak hükmetmek ve kendi çıkarlarının gerçekleşmesini sağlamak için sürekli olarak bu mekanizmaya başvurduğunu anlatıyor. İnsanın güdülerinin onu ne derece yönlendirdiğini örneklerle ele alan kitap, insan davranışının altındaki psikolojik motifleri ve sosyal mekanizmaları anlaşılır kılmaya çalışıyor.

Uygulamalı Duygusal Zeka – Justin Bariso

Seslendiren: Burak Pulat

Sürekli yaptığımız şey neyse biz de oyuz.

Sayısal ve duygusal zekâ arasındaki fark birçoğumuzun haberdar olduğu bir olgu. Uygulamalı Duygusal Zeka’da duygusal zeka yani EQ’nun ne olduğunun, sosyal hayatta ve kişilerarası ilişkilerde nasıl bir rol oynadığının ve duygusal zekanın nasıl yönetilebileceğinin üzerinde duruluyor. Kitapta aynı zamanda düşünce ve davranışların duyguları nasıl etkilediği ve duyularımızı kontrol etmeyi öğrenmeye başladığımızda hayatımızı nasıl kontrol edebileceğimiz anlatılıyor. Teorik bilgiden ziyade duygusal zekânın pratik hayattaki önemini odağına alan eser, duygusal zekâyı tanımak ve yönetmek  hususunda oldukça yol gösterici.

Psikanaliz Üzerine – Sigmund Freud

Seslendiren: Alişan Özkan

Sanatçı kendini her şeyden önce özgür kılmaya uğraşan insandır ve eserini, kendi dışında bulunup kendisi gibi doyumdan yoksun bırakılmış isteklerin rahatsızlığını yaşayan daha başka kişilere sunarak onların da böyle bir özgürlüğe kavuşmasını sağlar.

Sigmund Freud’un literatüre kazandırdığı psikolojik kuramlar bütünü olan psikanalize giriş niteliğinde olan eser hem akademisyenler hem de bu alanı öğrenmek isteyenler için ciddi bir kaynak. Bir psikoterapi tekniği olan psikanaliz, anlam olarak ‘ruh çözümlemesi’ni ifade eder. Eserde Freud, çocukluktan başlamak üzere kişinin ruhsal bütünlüğünde etkin rol oynayan süreçlerin ve faktörlerin analiz edilmesine dair fikirlerini ortaya koyuyor. Freud’un konferanslardaki konuşmalarından alınan notlardan oluşan eser; psikanalize merakı olan, insanı tanımak için psikanaliz ve burada yer alan kavramların ışığından yararlanmak isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir kaynak.

Dilimin Sınırları – Eva Meijer

Seslendiren: Deniz Yüce Başarır

Konuşmak, yaşanmış olanı yeniden biçimlendirebilir.

Dilimin Sınırları, Hollandalı yazar Eva Meijer’in son derece yalın bir dille kaleme aldığı eseri. Eser, yazarın depresyonla mücadele halinde geçen yıllara dayanan tecrübelerini temel alıyor. Meijer, depresyonun getirdiği hayattan kopuş ve duygu durumlarını kendi gözlemleri ve içe bakış yöntemiyle ele alıyor. Yazarın zaman içerisinden süzülerek belirginleşen düşüncelerinin sonucu ortaya çıkan Dilimin Sınırları, okuru felsefi sorgulamaların içerisine çekerek depresyondan çıkış için pozitif bir bakıştan ziyade düşüncenin kendisinin kılavuzluk edebileceğini gösteriyor.

Neden Bunu Bana Daha Önce Kimse Söylemedi? – Dr Julie Smith

Seslendiren: Dilek Gürel

Herhangi bir düşüncenin gücü, ona ne kadar inandığımızla ilgilidir.

Klinik psikolog Julie Smith, Neden Bunu Daha Önce Kimse Söylemedi’de, psikoloğa gitmeden de kişinin kendisine yardımcı olabileceğin söylüyor ve bu konuda okuyuculara yol gösteriyor. Smith, klinik psikoloji tecrübelerine dayanarak edindiği görüşleri ve işe yaradığını gördüğü teknikleri okurla paylaşıyor. Yazar, insanın gündelik hayatındaki işlerliğini etkileyen olumsuz duygularla baş etmenin yollarını gösteriyor.

Mindware – Etkili Düşünme Araçları – Richard Nisbett

Basit bir meselede bir karar vereceksem, tüm avantaj ve dezavantajları incelemeyi faydalı bulurum. Önemli meselelerdeyse kararı bilinçaltımızla, içimizden gelen sesle vermek gerekir.

Mindware, Amerikalı sosyal psikolog Richard Nisbett’in yalın ve hatta yer yer mizahi bir dille yazılan eseri. Adındandan da anlaşılacağı üzere Nisbett, kitap boyunca, okuyucuyu etkin düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyor. Etkili Düşünme Araçları, insan davranışının doğasını, düşünce ve davranış süreçlerini belirleyen dış etkenleri ve iktisadi düşünmenin ne demek olduğunu ele alıyor. Genç ya da yaşlı fark etmeksizin geniş bir okur kitlesine hitap eden eser, daha etkili düşünmek ve bunun neticesinde hayatını yönetmeyi amaçlayan herkesin baş ucunda bulunmalı.

Kör Bakış: Pazarlamanın Beynimizi Yeniden Şekillendirdiği Gizli Yollar – Matt Johnson, Prince Ghuman

Seslendiren: Burak Pulat

Bir kapı ne zaman kapı değildir? Pazarlamacılar size onun hakkında harika bir hikâye anlattığı zaman.

Matt Johnson ve Prince Ghuman, insan davranışlarını anlamak ve insanları belirli bir şekilde davranmaya iten süreci çözümleyerek davranışları tahmin etmek isteyen iki nörobilimci. İki bilim insanının bu arzusu oları insan davranışı üzerine araştırmalar yapmaya iter. Neticede, pazarlama, tüketici davranışı ve satın alma alışkanlıkları konularında sağlam fikirler edinir ve bu eseri kaleme alırlar. Pazarlama stratejileriyle davranışlarımızın nasıl manipüle edildiğinin bilimsel temelini gösteren eser hem öğretici hem de eğlenceli.

Kaplanı Uyandırmak: Travmayı İyileştirmek – Peter A. Levine, Ann Frederick

Seslendiren: Canan Çiftel

Korkularımızdan ve semptomlarımızdan özgürleşmek için yapmamız gereken şey derin fizyolojik kaynaklarımızı uyandırarak bunları bilinçli bir şekilde kullanmaktır.

Kaplanı Uyandırmak, travmanın kökenine inerek insanların bu durumun etkileriyle baş etmesine ve hatta kendilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere kaleme alınmış bir eser. Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşayan kişilerin bunlarla baş etmek için yapması gereken egzersizler konusunda da bilgi veren eser, bu konuda bir hayli başarılı. Kaplanı Uyandırmak, travma sonrası gelişen davranış biçimlerinin ve tepkilerin altında yatan nedenleri de açıklayarak insanın kendi içine ayna tutmasına yardımcı oluyor.

Doğu ve Batı’nın Psikoterapisi – Alan Watts

Seslendiren: Burak Pulat

Bizler on altıncı yüzyıl kişiliklerine sahip yirminci yüzyıl kavramlarıyla yaşayan insanlarız, çünkü toplumsal uzlaşmalar teorik bilgiyi çok geriden takip etmektedir.

Psikoloji ve felsefe alanlarında çalışmalar yapan Alan Watts, Doğu ve Batı’nın Psikoterapisi’nde bu iki medeniyetin insanı anlamaya yönelik sentezini ele alıyor. Doğunun dinlerinin batının ise psikoterapisinin insanın evrendeki varoluşunu anlamlandırmaya yönelik çabalar olduğunu dile getiren Watts, bu iki gelenek arasında da bir uzlaştırma yapmaya çalışıyor. Watts, ancak doğunun ve batının anlayışlarının bir şekilde uzlaşması ile insanın özgürleşmesinin mümkün olabileceğini ortaya koyuyor.

En İyi Psikoloji Kitapları Storytel’de

Psikoloji kitapları insan zihninin ve davranışlarının gizemini çözmemize yardımcı olabilir. Storytel’in geniş arşivinde yer alan psikoloji kitaplarıyla Watts’tan Freud’a kadar birçok farklı ekolden, alanında son derece etkili olmuş olan düşünürleri ve yazarları inceleyerek kendini keşfetme sürecine adım atabilirsin. Storytel ile tanışmak için buraya tıklaman yeterli.

E-kitapKitap TavsiyeleriKişisel Gelişim KitaplarıOkunması Gereken Kitaplar

İlgini Çekebilir

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Alıntıları

10/10/2023

İmparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yaşanan toplumsal değişimi en güzel anlatan romanlardan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatına kazandırdığı en önemli eserlerden. Tüm romanlarını bir toplum bilimci gibi kaleme alan Tanpınar bu ölümsüz eserinde […]

Çantamdan Fil Çıktı Storytel’de

10/10/2023

Elbette Satürn ‘de bir hastanede tedavi olmayı tercih edebilirdi. Çantasından bir gezegen çıkabilirdi. O gezegene giderken çantasından uzay korsanları çıkabilirdi. Ya da okyanusun derinliklerinde tam teşekküllü bir Denizaltı Hastanesine gidebilirdi. Mert Arık’ın özgün bir üslupla […]

2020’de En Çok Dinlenen Storytel Kitapları

20/01/2021

Storytel kütüphanesine eklenen binlerce sesli kitap ve e-kitap arasından 2020’de en çok dinlenen Storytel kitapları hangileri merak ediyor musun? Listede belki başucu kitaplarınla karşılaşacaksın, belki de henüz adını duymadıklarınla ya da duyup da okuma, dinleme […]

Türkiye’ye Polisiyeyi Sevdiren Ahmet Ümit Dinleyebileceğin 21 Kitabıyla Storytel’de

30/01/2021

Türkiye’de polisiye denince akla önce Ahmet Ümit gelir; tıpkı dünya edebiyatında polisiye denince akla ilk gelen ismin Agatha Christie olması gibi. Geniş bir okur kitlesine sahip Ümit’in kitaplarının bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebebi […]

Bu Kış İçini Isıtacak Aşk Kitapları

31/01/2021

Kış mevsimi gelmişken battaniyelerin içine gömülüp sıcacık bir çay, kahve ya da çikolata ile kitabını alıp keyif yapmaya ne dersin? Peki aşk kitapları sever misin? Soğuk günler başlayınca çoğu zaman sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzaklaşıp evimizde kalmayı […]

Yorumlar

Yorum Yazın

Storytel'i Şimdi Dene