Hasan Ali Yücel Klasikleri Storytel’de

1938 ile 1946 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Hasan Ali Yücel, Felsefe öğretmeni ve Köy Enstitüleri’nin kurucusudur. İstanbul Üniversitesi’nde gördüğü Felsefe öğreniminin ardından Edebiyat öğretmenliğine başlayan ve daha sonra Felsefe öğretmenliği ve gazetecilik de yapmış ve müzik eğitimi almıştır. Hasan Ali Yücel, çok yönlü kişiliğiyle cumhuriyete büyük katkılar sunmuştur. Eğitim ve kültüre son derece önem veren Hasan Ali Yücel için okumak, tam anlamıyla bir tutku olmuştur.  Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatı’nın en ünlü şairlerinden Can Yücel’in babasıdır. 

Hümanizma ruhunun ilk duyuş ve anlayış merhalesi sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat eserleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır.’ sözleriyle edebiyatı hem sanatın bir kolu olarak gören ve bu sanat dalına verdiği önemi dile getiren Hasan Ali Yücel’in düşünsel mirası günümüzde de okuyuculara yol göstermeye devam ediyor. 

Hasan Ali Yücel Klasikleri Listesi

Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe diline kazandırma gayesi ile 1956 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı kurmuştur. Hasan Ali Yücel’in adının verildiği Hasan Ali Yücel klasikleri listesi’nden eserleri Storytel’de dinleyebilirsin. Klasikler serisinden, Victor Hugo’nun unutulmaz eserleri Bir İdam Mahkumunun Son Günü ve Notre Dame’ın Kamburu’ndan, Thomas More’un Ütopya’sına ve Gogol’un başyapıtı Bir Anı Defteri’ne kadar birbirinden etkileyici eserleri yazımızda derledik.

Siyah İnci – Anna Sewell

Unutmayın ki bir gün gelecek hepimiz yaptıklarımızın hesabını vereceğiz, insanlara ve hayvanlara yaptıklarımızın.

siyah inci

İngiliz roman yazarı Anna Sewell, İngiltere’de Religious Society of Friends mezhebine bağlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve burada yetiştirildi. Çocuk kitabı yazarı olan annesine, kitapları yayına hazırlama sürecinde destek oldu. Küçükken ayak bileğini sakatladıktan sonra koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalan Anna Sewell, bu olaydan sonra seyahat amacıyla atlı arabalar kullanmaya başladı. Bu süreçte atlarla sevgi bağı kuran yazar, tedavi amaçlı gittiği Avrupa’da birçok yazar, sanatçı ve filozofla tanışarak düşünsel anlamda kendini zenginleştirdi. 

Anna Sewell, hayatının sonlarına doğru kaleme aldığı ve ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan basılı tek eseri Siyah İnci ile çocuk edebiyatı klasiklerine önemli bir eser kazandırdı. Fabl tarzında yazılan Siyah İnci’de baş karakterimiz Siyah İnci isimli bir attır. Bütün hikayeyi bir atın gözünden kaleme alan yazar, bize dünyayı hayvanların gözünden empati ve şefkatla yorumlamaya yönelik güçlü bir çağrıda bulunuyor. 

Siyah İnci eserini sesli kitap olarak Ahmet Sarsılmaz‘ın sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Üç Silahşör – Alexandre Dumas

Gözleri var, görmeyecekler, diye tekrarladı Milady tarif edilmez bir kederle, kulakları var, ama duymayacaklar.

üç silahşör

Fransız edebiyatının en önemli isimlerinden Alexandre Dumas, tarihi romanları macera türünde işleyerek ünlenmiş bir yazardır. Eserleri birçok dile çevrilen yazar, en çok okunan Fransız yazarlardan biri olmuştur. Filmlere de uyarlanan eserler kaleme alan yazarın en sevilen eserlerinden Üç Silahşör, Fransa’da XIII. Louis döneminde geçiyor. Eser, Dartanyan’ın kralın muhafızları olan Athos, Porthos ve Aramis adlı üç silahşörün arasına girmesiyle yaşadıkları maceraları anlatmaktadır. ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!’ sloganını birçok dile kazandıran eser, Dumas’nın tarihin kalıntılarını hayal gücünün tılsımıyla renklendirdiği bir şaheser.

Üç Silahşör eserini sesli kitap olarak Gürsu Gür sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Deniz İşçileri – Victor Hugo

İnsan bedeni bir görüntüden ibaret olabilir. Beden gerçekliğimizi saklar, ışığımızın veya gölgemizin üzerindeki katmandır. Gerçeklik ruhtur.

deniz işçileri

En önde gelen Fransız yazarlarından biri olan cümle mühendisi Victor Hugo, romantizm akımının önde gelen temsilcilerindendir. Roman, şiir ve oyun gibi birçok farklı türde eserler ortaya koyan yazarın eserlerinde, politik ve toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığının yanı sıra sanatsal temayüllerinin de izleri takip edilebilir. 

Politik duruşunu sergilemekten hiç çekinmeyen Victor Hugo, Deniz İşçileri‘ni sürgün olarak gittiği fakat kararın iptalinden sonra dönmemeyi tercih ederek 15 yılını geçirdiği Guernsey Adası’nda yaşayan deniz işçilerine ithafen kaleme almıştır. Eserinde toplumsal adaletsizliği ve eşitsizliği denizciliğin ve denizin dünyasına girerek bize aktaran Victor Hugo, toplumsal eleştirisiyle bizleri düşünmeye sevk ederken betimlemeleri ve anlatım gücüyle bir edebi ziyafet veriyor.

Deniz İşçileri eserini sesli kitap olarak Kubilay Tunçer‘in sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Ütopya – Thomas More

İnsan, ölümü bile göze alarak, her çeşit zorbalığa karşı vicdanının özgürlüğünü korumak zorundadır.

İngiliz düşünür, hukukçu ve yazar Thomas More, Rönesans döneminin önde gelen isimlerinden biridir. İroniktir ki kral VIII. Henry’nin İngiliz Kilisesi’nin başına geçmesine karşı çıkması nedeniyle idam edilen More, ölümünden 400 yıl sonra, Papa XI. Pius tarafından aziz ilan edilmiştir. 

1516’da kaleme aldığı eseri Ütopya’da yazar, insanların müreffeh ve eşitlik içerisinde yaşadığı adil bir düzen kurgular. Thomas More, hayali bir adada geçen eserde adeta yeryüzündeki cenneti tasvir eder. İnandığı değerler uğruna ölümü dahi göze alan Thomas More Ütopya eserinde, düşünce özgürlüğü, adalet ve eşitlik gibi kavramların sınıfsız bir toplumla gerçeğimiz olduğunu düşlüyor. 

Ütopya eserini sesli kitap olarak Arda Kavaklıoğlu sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Zincire Vurulmuş Prometheus – Aiskhylos

Kim adam etti beni?

Güçlüler güçlüsü Zaman

Ve önü sonu gelmeyen Kader, değil mi?

Onlar değil mi senin de benim de efendilerimiz?

zincire vurulmuş prometheus

Antik Yunan tragedya yazarı Aiskhylos (veya Eshilos), Eleusis’te eski bir soylu ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Tragedya’ya ikinci bir aktör katması bakımından tragedyanın gelişmesinde önemli bir yeri olan Aiskhylos’un kaleme aldığı tragedyaların ne yazık ki yalnızca birkaçı günümüze kadar korunabilmiştir.

Yunan mitolojisinde Titan ateş tanrısı Prometheus, ölümlülerin yaratılmasıyla ilişkilidir. Eserde, Prometheus’un Zeus’un karşısındaki durumu betimlenir. Olympos tanrılarına başkaldıran Prometheus ateşi tanrılardan çalarak insanlara vermesi nedeniyle cezalandırılmıştır. Zincire Vurulan Prometheus ile Aiskhylos akıl ve kaba kuvvet arasındaki mücadeleyi tasvir ederken, akli ve düşünsel olanın üstünlüğüne işaret eder. Başkaldıran insan, kader, tiranlık, köleliğe karşı özgürlük ve kaba kuvvete karşı akıl gibi konulara değinen eserde Prometheus adeta insanın arketipal bir yansıması gibidir.

Zincire Vurulmuş Prometheus eserini sesli kitap olarak Murat Aydın sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Hükümdar – Niccolò Machiavelli

Üç tür insan vardır. İnsanların kimileri kendiliğinden anlar, kimileri anlayandan öğrenir, kimileri de ne kendisi anlar ne de başkasının dediğinden anlar. Birinciler, çok akıllı olanlardır, ikinciler daha az akıllı, üçüncüler ise işe yaramaz olanlardır.

İtalyan Rönesans’ının en önemli düşünürlerinden Machiavelli, siyaset felsefecisi ve devlet adamıdır. Floransa aristokrasisine mensup olan düşünürün en ünlü eseri ‘Hükümdar’dır. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine ve ülkeyi yönetecek kişinin taşıması gereken niteliklere dair kapsamlı bir eser kaleme alan düşünür, siyaset bilimine başlangıç yapmak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir eser.

Hükümdar eserini sesli kitap olarak Aydoğan Temel sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Gulliver’in Gezileri – Jonathan Swift

Ticaret yapmak ya da anlaşmalar imzalamak, sahillerimizi donanmamızla korumak gibi sebeplerden başka adalarımızın dışında ne işimiz olabilirdi? Hele barış ve dirlik içinde iken özgür bir ulus arasında, parayla daimi bir ordu tuttuğumuzu söyleyince kral şaştı kaldı. Seçtiğimiz kimseler, kendi isteğimizle bizi yönettikçe kimden korktuğumuzu, kiminle dövüşeceğimizi bir türlü anlayamadığını söyledi.

gulliverin gezileri

İngiliz edebiyatının yergi ustalarından İrlanda doğumlu Jonathan Swift, düzyazının yanı sıra od türünde birçok şiir de kaleme almıştır. Jonathan Swift’in en ünlü eseri Gulliver’in Gezileri 1726’da yayımlandı. Alexander Pope’a kitabın yazım amacının insanların rahatlarını kaçırmak olduğuna dair bir mektup yazan Swift, dönemin İngiliz toplumuna yönelik eleştirisini sunduğu bu kitap ile dünya klasikleri arasına girmeyi başarmıştır.

Jonathan Swift’in en başarılı kitabı olarak gösterilen Gulliver’in Gezileri, Lamuel Gulliver isimli doktorun seyahatleri esnasından farklı ülkelerde deneyimlediği olağanüstü hikayeleri anlatır. Bu olağanüstü hikayelerin geçtiği ülkeler, farklı zaman ve mekan yasalarına bağlı kurgusal yerlerdir. Bu açıdan bilim kurgu ve fantezi türlerine de dahil edilen eser başkahramanımız sayesinde bizleri maceradan maceraya götürürken, dönemin siyasi, dini ve bilimsel bir eleştirisini de sunar.

Gulliver’in Gezileri eserini sesli kitap olarak Murat Özgen‘in sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

İnsanların hepsi belirsiz bir süre için ertelenen ölüm cezasına mahkûmdurlar.

bir idam mahkumu

1885 yılında hayata veda eden Victor Hugo, bugün hala etkisi yadsınamaz en büyük Fransız yazarlardan biri. Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu ve Bir İdam Mahkumunun Son Günü gibi eserleri ile öne çıkan yazar, Fransa’da romantizm akımının en önemli temsilcilerindendir. Babasının general olması sayesinde birçok farklı yer görmüş ve farklı tecrübeler edinerek, hayal gücünün ve anlatım zenginliğinin de yardımıyla unutulmaz eserler kaleme almıştır. 

Bir İdam Mahkumunun Son Günü, bizi ölüme mahkum edilen bir adamın zihninde yolculuğa çıkartır. Gençliğinde birçok kez giyotinle idama şahit olan Victor Hugo, bu uygulamanın barbarlığına karşı bu eseri kaleme alır. İroniktir ki Fransız devrimi ile adını duyuran ve giyotinle icra edilen idam cezasının daha hümanist koşullarda uygulanması amaçlanıyor. İdam cezasına karşı bir protesto niteliğinde olmasının yanı sıra eser, idama mahkum bir adamın ölüme gidişini okuyucunun da ölümle yüzleşmesine dönüştürüyor.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü eserini sesli kitap olarak Burak Sergen‘in sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Bir Delinin Anı Defteri – Nikolay Vasilyeviç Gogol

Eskiden bir sis perdesinin arkasından seyrediyordum dünyayı… Bunun sebebi de beynimizi kafatasımızın içinde zannetmemiz!.. Kafatasına hapsolmuş bir beyin nasıl düşünebilir? Halbuki beyin dediğimiz şey elle tutulmaz gözle görünmez bir esintidir.

bir delinin anı defteri

Ukrayna asıllı Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol, roman, öykü ve oyun türlerinde eserler vererek Rus edebiyatının en önemli yazarları arasına girmiştir. Bir Delinin Anı Defteri eseri Gogol’un en ünlü öyküleri Palto, Burun ve Bir Delinin Hatıra Defteri’nin derlemesidir. Tek bölüme getirilerek tiyatro oyunu olarak da sergilenen eser TRT ekranlarında da gösterilmiştir. Dönemin toplumsal yapısının, bir delinin sözleri ile tasvir edilmesi yazarın sıra dışı anlatımına örnek olarak gösterilebilir. Aradan neredeyse 200 yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzde hala insanlığın durumuna dair çarpıcı tespitler içeren eser bizleri zihnimizin sınırlarını zorlamaya davet ediyor.

Bir Delinin Anı Defteri eserini sesli kitap olarak Kubilay Tunçer‘in sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Genç Werther’in Acıları – Johann Wolfgang von Goethe

Mutluluğunun eksikliğini dünyevi bir nedene bağlayabilen aziz mahluk! Hissetmiyorsun, felâketinin paramparça kalbinde, bozulmuş aklında yattığını hissetmiyorsun.

genç wertherin acıları

Şiir, drama ve düzyazı gibi edebiyatın birçok türünde eser veren Johann Wolfgang von Goethe, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra siyasetçi, eleştirmen, ressam ve doğa bilimcidir. Bu çok yünlü kültür adamı bugün Alman edebiyatının ve dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri addediliyor. 1774 yılında kaleme aldığı Genç Werther’in Acıları, mektup roman türünde yazılmış olmakla beraber Goethe’nin kendi hayatından izler taşıması bakımından kurgusal otobiyografi özelliğe sahiptir.

Genç Werther’in Acıları’, genç bir hukukçu olan Werther’in Wilhelm’e yazdığı mektuplar vasıtasıyla, nişanlı bir kadın olan Lotte’ye olan platonik aşkını anlatır. Hassas birdü kişilik olan Werther’in iç dünyasına dair yoğun tahliller içeren eser, imkansız aşkın melankoliye ve çıkmaza sürüklediği bir adamın buruk ve dokunaklı hikayesi.

Genç Werther’in Acıları eserini sesli kitap olarak Fatih Sönmez‘in sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

“Dostluğun ne olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. “Evet,” dedi çingene; “erkek kardeşle kız kardeş olmak demektir, birbirine dokunan ama kaynaşmayan iki ruh, elin iki parmağı gibi…” “Peki ya aşk?..” diye devam etti Gringoire. “Ohh, aşk!” dedi kız, sesi titriyor, gözleri parlıyordu. “Aşk iki iken bir olmaktır. Bir erkekle bir kadının birbirine karışıp bir meleğe dönüşmesi… Aşk, cennet demektir.”

Romantizm akımının en ünlü yazarlarından Victor Hugo’nun çağdaş klasik eserler arasına giren unutulmaz eseri Notre Dame’ın Kamburu. Kitabın başkahramanı ne soylu bir kont ne de zengin bir burjuvadır. Henüz bir bebekken ailesi tarafından terk edilen doğuştan şanssız kambur bir zangoçtur başkahramanımız. Çirkinliğinin yanı sıra sağır olması nedeniyle onulmaz bir yalnızlığa mahkum olan Quasimodo, hala kalbinin derinliklerinde sevginin nüvesini taşımaktadır. Quasimodo’nun, Esmeralda’ya olan aşkı üzerinden, aşk, sevgi, merhamet, acımasızlık, ikiyüzlülük ve insan ruhunun katman katman çözümlemelerini dinleriz. Notre Dame’ın Kamburu, bir aşk hikayesi olmasının yanı sıra toplumun yozlaşmışlığının yansıması, dönemin siyasi ve toplumsal analizlerini içeren olağanüstü derinlikte bir eserdir.

Notre Dame’ın Kamburu eserini sesli kitap olarak Sercan Gidişoğlu‘nun sesinden Storytel’de dinleyebilirsin.

Hasan Ali Yücel Klasikleri Listesini Sesli Kitap Olarak Storytel’de Dinle

Hasan Ali Yücel’in kültürel, edebi ve bilimsel anlamda bizlere çizdiği yolda yürümeye devam ettiğimizi vurgulayan Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisi herkesin mutlaka tanışması gereken eşsiz eserleri bir araya getiriyor. Türk edebiyatının eşsiz ismi Hasan Ali Yücel’in anısına oluşturulan bu listeyle tanışmayan her klasik severin biraz eksik kalacağını vurgulayarak bu büyülü yolculuğa çıkmak için tek yapman gerekenin Storytel’e uğramak olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kitap ÖnerileriKitap TavsiyeleriOkunması Gereken KitaplarSesli Kitap

İlgini Çekebilir

Kaplanın Sırtında Storytel’de

20/09/2022

Sizin hiç taht sahibi dedeleriniz öldürüldü mü, kardeşiniz aklını oynattı mı, arabaya binmekte bir dakika geciktiğiniz için kurtulduğunuz bombalı suikasta uğradınız mı, her gün onlarca suikast ihbar aldınız mı, amcanız bilekleri kesilerek ve intihar süsü […]

En Güzel Yol Kitapları

06/06/2022

Bir yolculuk kitabı, uzaklara doğru atılan ilk adımdan itibaren başlar. Bir yolculuk herhangi bir yere yönelik olabilse de hemen her yolculuk temalı kitap, eninde sonunda kişiliğin gelişimini merkeze oturtur. Zira yola çıkan kişiyle yolu yarılayan […]

2020’de En Çok Dinlenen Storytel Kitapları

20/01/2021

Storytel kütüphanesine eklenen binlerce sesli kitap ve e-kitap arasından 2020’de en çok dinlenen Storytel kitapları hangileri merak ediyor musun? Listede belki başucu kitaplarınla karşılaşacaksın, belki de henüz adını duymadıklarınla ya da duyup da okuma, dinleme […]

Türkiye’ye Polisiyeyi Sevdiren Ahmet Ümit Dinleyebileceğin 21 Kitabıyla Storytel’de

30/01/2021

Türkiye’de polisiye denince akla önce Ahmet Ümit gelir; tıpkı dünya edebiyatında polisiye denince akla ilk gelen ismin Agatha Christie olması gibi. Geniş bir okur kitlesine sahip Ümit’in kitaplarının bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebebi […]

Bu Kış İçini Isıtacak Aşk Kitapları

31/01/2021

Kış mevsimi gelmişken battaniyelerin içine gömülüp sıcacık bir çay, kahve ya da çikolata ile kitabını alıp keyif yapmaya ne dersin? Peki aşk kitapları sever misin? Soğuk günler başlayınca çoğu zaman sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzaklaşıp evimizde kalmayı […]

Yorumlar

Yorum Yazın