Storytel’deki Türk Edebiyatçılar

Türkiye topraklarında ortaya çıkan ilk edebi ürünler 13. ve 14. yüzyıllara dayanmaktadır. Bugünlerden günümüze kadar Türk yazarların ve edebiyatçıların eserleri, çeşitli toplumsal, kültürel ve siyasi dinamiklerin etkisi altında kalmıştır. Türk edebiyatında benimsenen birçok akım sayesinde yetişen Türk yazarlar bu yazıya sığmayacak kadar çok. Bu yazımızda Storytel’deki Türk edebiyatçılar konusunu ele aldık

Ahmet Hamdi Tanpınar

Türk edebiyatında modern dönemin en güçlü temsilcilerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, roman, şiir ve deneme tarzlarında eserleri ile oldukça üretken Türk yazarlar arasındadır. Edebiyattaki yerinin yanı sıra akademi ve siyasette de görevler almış olan yazar, 1901 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1962 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Aynı zamanda cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde yalnızlık, zaman, sonsuzluk, aşk ve müzik gibi temaları akıcı bir anlatım gücü ve kurgu ile harmanlamıştır.

Yazarın en sevilen eserleri arasında, Aydaki Kadın, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Geç Kalan Adam, Huzur, Mahur Beste ve Beş Şehir bulunmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Füruzan

Çağdaş Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Füruzan, Türk edebiyatına birçok roman ve öykü kazandırmıştır. 1932 yılında İstanbul’da doğan yazar bir dönem tiyatro oyunculuğu yapmış olsa da bir süre sonra kendisini tamamen edebiyata adamıştır. İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan Füruzan, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazanmıştır. Sait Faik Hikaye Armağanı’nı alan ilk kadın olan Füruzan kitaplarında, toplumsal sorunlara değinerek yaşadığı topluma dair duyarlılığını yansıtmıştır. Eserlerinde özellikle kötü yola düşen kadınların, çöken ailelerin, yoksulluk içerisinde yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların, gurbet duygusunu yaşayan insanların dramlarını konu etmiştir. 

Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya da uyarlanan yazarın en sevilen eserleri arasında, Evsahipleri, Kuşatma, Berlin’in Nar Çiçeği, Yaz Geldi, Sevda Dolu Bir Yaz, Balkan Yolcusu, Benim Sinemalarım, Yeni Konuklar, Gecenin Öteki Yüzü ve Gül Mevsimidir bulunmaktadır. Füruzan’ın eserlerini Storytel’de e-kitap olarak okuyabilirsin.

Halide Edib Adıvar

Halide Onbaşı olarak da bilinen Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında görev yapmış bir savaş kahramanıdır. 1884 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve 1964’te İstanbul’da vefat eden Adıvar, ünlü savaş romanlarına ek olarak kadın hakları ile ilgili de yazılar yazmış, roman, hikâye, anı ve oyun gibi birçok farklı türde eserler kaleme almıştır. Cumhuriyet döneminin gerçekçi romanlarının yazarı olarak tanınan Adıvar’ın eserlerinde kadın meseleleri, milli mücadele dönemi, Türk toplumunun cumhuriyet sonrası geçirdiği dönüşüm ve bu nedenle yaşadığı çatışmalar konu edilir.

Yazılarında sade bir dil ve üslubun belirgin olduğu yazarın en sevilen eserleri arasında; Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Türk’ün Ateşle İmtihanı, Handan ve Ateşten Gömlek bulunmaktadır. Halide Edib Adıvar’ın eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Kemal Tahir

Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir, 1910 yılında İstanbul’da doğmuş, 1973 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Gençlik yılları milli mücadele dönemine denk gelen yazar, avukat kâtipliği, memuriyet ve gazetecilik gibi farklı meslekler yapmış olsa da edebi yönü onu esas ifade eden tarafıdır. Toplumsal gerçekçi romanlar kaleme alan yazarın eserlerinde, köy ve köyün ekonomik yapısı, Doğu-Batı çatışması ve batılılaşma eleştirileri gibi konular ele alınır.

Yazarın en sevilen eserleri arasında, Devlet Ana, Kelleci Mehmet, Esir Şehrin İnsanları, Sağırdere, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin Mahpusu, Yol Ayrımı, Körduman ve Göl İnsanları bulunmaktadır. Kemal Tahir’in eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Oğuz Atay

1934 yılında Kastamonu’da dünyaya gelen Oğuz Atay, 1977 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Roman, öykü ve oyun türlerinde eserler kaleme alan yazarın dünya edebiyatıyla eşdeğer çağdaş çizgisinden ötürü Türk edebiyatındaki yeri büyüktür. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Atay’ın bir mühendis olmakla beraber hem gazete ve dergilerde makale ve söyleşileri yayımlanmış hem de bir edebiyatçı olarak önemli eserler ortaya koymuştur. Atay’ın en bilinen romanı Tutunamayanlar, 1970 TRT Roman Ödülü’nü almış ve 1997 yılında UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk edebiyatının en seçkin eseri olarak seçilmiştir. 

Postmodernist roman kategorisinde eserler kaleme alan ilk Türk yazar olan Atay’ın en sevilen eserleri arasında; Tutunamayanlar, Eylembilim, Günlük, Oyunlarla Yaşayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar ve Bir Bilim Adamının Romanı bulunmaktadır. Oğuz Atay’ın eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Ömer Seyfettin

Türk edebiyatının en bilinen hikâye yazarlarından Ömer Seyfettin 1884 yılında Balıkesir’de doğmuş, 1920 yılında henüz 36 yaşında iken İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Olay hikayesi türünde hikayeler kaleme alan yazarın Türk edebiyatında hikaye türünün gelişiminde büyük katkısı olmuştur. ‘Milli Edebiyat Akımı’nın kurucularından olan Ömer Seyfettin, Türkçe’de sadeleşmenin savunucularından biridir.

Oldukça üretken bir kariyeri olan yazarın en sevilen eserleri arasında, Diyet, Falaka, Perili Köşk, Kaşağı, Beyaz Lale, Bütün Hikâyeleri, Pembe İncili Kaftan, Yalnız Efe, Bomba, Yüksek Ökçeler, Bahar ve Kelebekler, Forsa ve Ferman bulunmaktadır. Ömer Seyfettin’in eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Peyami Safa

Yazar ve gazeteci Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul’da doğmuş, 1961 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biri olarak görülen Safa, şair olan babası ve amcalarının desteğiyle yazmaya başlamıştır. Abisi İlhami Safa ile beraber çeşitli dergiler çıkaran Safa, pozitivist fikirlerden mistik ve millliyetçi fikirlere kadar çeşitli temayüllere sahip olması bakımından değişimler yaşamış bir yazardır.

Doğu-Batı çatışması, varlığın sınırları, toplumsal değişimin elim sonuçları gibi temalar çerçevesinde eserler kaleme alan yazarın en sevilen eserleri arasında, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Yalnızız, Matmazel Noraliya’nın Koğuşu, Bir Tereddüdün Romanı ve Fatih Harbiye bulunmaktadır. Peyami Safa’nın  eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Sabahattin Ali

1907 yılında Eğridere’de doğan ve 1948 yılında Kırklareli’nde vefat eden yazar Sabahattin Ali, şiir, öykü ve roman türlerinde eserler kaleme almıştır. Öğretmenlik ve tercümanlık da yapmış olan yazarın edebiyatımızdaki etkisi günümüzde de devam etmektedir. Kendi deneyimlerini yazılarına bizzat yansıtan ve toplumsal gerçekçi bir çizgide eserler kaleme alan Sabahattin Ali’nin eserlerinde, aşk ve sevgi, toplumsal sorunlar, iletişimsizlik ve yalnızlık gibi temalar öne çıkar. ‘Dünya’nın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!’ sözlerinin sahibi Sabahattin Ali eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inmeyi başarmış bir yazardır.

Birçok edebiyat çevresinin takdirini kazanarak Türk edebiyatında özel bir yer edinen yazarın en sevilen eserleri arasında, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Hep Genç Kalacağım, Yeni Dünya, Çakıcı’nın İlk Kurşunu-Tereke, Mahkemelerde, Kamyon, Canım Aliye, Ruhum Filiz, Kağnı, Ses, Esirler; Sırça Köşk, Aldırma Gönül, Değirmen, Kuyucaklı Yusuf, Bütün Şiirleri ve Öyküler bulunmaktadır. Sabahattin Ali’nin eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Sait Faik Abasıyanık 

Türk edebiyatının en başarılı kısa hikâye yazarlarından Sait Faik Abasıyanık, 1906’da Adapazarı’nda doğmuştur. Gerçek adı Mehmet Sait olan yazar, hikâyelerinin yanı sıra roman ve şiir türünde de yazmıştır. Modern Türk hikâyeciliğinin ön plana çıkmasında önemli bir rolü olan Sait Faik Abasıyanık, bu alanda yaptığı katkılarla ve yeniliklerle takdir toplamıştır. Özellikle Çehov tarzı olarak tanınan, durum hikâyeciliğini takip etmesi ile edebiyatımızda klasik öykü anlayışının karşısındaki isim olmuştur.

Kısa ömrüne az sayıda kitap sığdırmasına rağmen Tezer Özlü, modern Türk edebiyatının en etkili isimlerinden biridir. Eserlerinde hem modern hem de postmodern edebiyatın unsurlarını görebileceğimiz Özlü, 1943’te Simav’da doğmuş, 1986’da Zürih’te yaşamını yitirmiştir. Eserlerinde öz yaşam öyküsel bir tarz benimseyen yazarın üzerinde durduğu temalardan yabancılaşma, yalnızlık, intihar, ölüm ve din öne çıkmaktadır. Kimi eleştirmenler Tezer Özlü ve Oğuz Atay’ın iç dünyalarını benzerliklere dikkat çekerek Özlü’yü Atay’la kıyaslamışlardır.

Toplumsal sorunlara eğilmek yerine bireyin toplum içerisindeki yalnızlığa ve varoluşsal durumuna değinen yazarın en sevilen eserleri arasında, Şimdi Sevişme Vakti, Havada Bulut, Lüzumsuz Adam, Şahmerdan, Alemdağ’da Var Bir Yılan, Az Şekerli, Seçme Hikâyeler, Sarnıç, Son Kuşlar, Mahalle Kahvesi, Kayıp Aranıyor, Mahkeme Kapısı ve Havuz Başı bulunmaktadır. Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Tezer Özlü

Kısa ömrüne az sayıda kitap sığdırmasına rağmen Tezer Özlü, modern Türk edebiyatının en etkili isimlerinden biridir. Eserlerinde hem modern hem de postmodern edebiyatın unsurlarını görebileceğimiz Özlü, 1943’te Simav’da doğmuş, 1986’da Zürih’te yaşamını yitirmiştir. Eserlerinde öz yaşam öyküsel bir tarz benimseyen yazarın üzerinde durduğu temalardan yabancılaşma, yalnızlık, intihar, ölüm ve din öne çıkmaktadır. Kimi eleştirmenler Tezer Özlü ve Oğuz Atay’ın iç dünyalarını benzerliklere dikkat çekerek Özlü’yü Atay’la kıyaslamışlardır.

Modern Türk edebiyatının şahsa münhasır yazarı Özlü, Yaşamın Ucuna Yolculuk, Çocukluğun Soğuk Geceleri, Eski Bahçe-Eski Sevgi, Yeryüzüne Dayanabilmek İçin, Kalanlar, Zaman Dışı Yaşam, Tezer Özlü’den Leyla Erbil’e Mektuplar gibi eserler kaleme almıştır. Tezer Özlü’nün eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Yaşar Kemal

Gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, 1923’de Osmaniye’de doğmuş, 2015 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Yazarlığının yanı sıra insan hakları aktivisti olan Kemal, ülkemizden Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk yazardır. Yaşar Kemal, sanatı ve politik fikirlerinin aynı çizgide olduğunu belirterek halka dönük kitaplar yazmıştır. Hem dünya edebiyatının hem de Türk edebiyatının etkisi altında kalarak kaleme aldığı eserlerinde yoksulluk, yozlaşma, dayanışma ve insan-doğa çatışması gibi temalar ön plandadır.

Yazarın en sevilen eserleri arasında, Yolda, Ağıtlar, Sarı Defterdekiler, Gökyüzü Mavi Kaldı, Bir Bulut Kaynıyor – Bu Diyar Baştanbaşa 4, Zulmün Artsın, Baldaki Tuz, Ustadır Arı, Binbir Çiçekli Bahçe, Yanan Ormanlarda Elli Gün – Bu Diyar Baştanbaşa 2, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, Peri Bacaları – Bu Diyar Baştanbaşa 3, Üç Anadolu Efsanesi, Nuhun Gemisi – Bu Diyar Baştanbaşa 1, Ağacın Çürüğü, Allah’ın Askerleri, Çakırcalı Efe ve Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor bulunmaktadır. Yaşar Kemal’in eserlerini Storytel’de e-kitap olarak okuyabilirsin..

Yusuf Atılgan

Modern Türk edebiyatının en etkili isimlerinden Yusuf Atılgan 1921’de Manisa’da doğmuş, 1989’da İstanbul’da vefat etmiştir. Edebiyata şiirle adım atan Atılgan, Türk edebiyatına romanlarıyla damga vurmuş bir yazardır. 1959 yılında yayımlanan ilk romanı Aylak Adam‘la Yunus Nadi Roman Ödülü’nde ikincilik almıştır. Yusuf Atılgan’ın, bireylerin ruh halini tasvir edebilmek adına romanlarında iç gözlem ve psikanalizden faydalandığı görülmektedir.

Yazılarında yabancılaşma ve yalnızlık gibi temaların öne çıktığı yazarın en sevilen eserleri arasında Aylak Adam ve Anayurt Oteli bulunmaktadır. Yusuf Atılgan’ın eserlerini Storytel’de sesli kitap olarak dinleyebilirsin.

Türk Edebiyatçılar Storytel’de

Türk edebiyatı, Halide Edip Adıvar gibi milli mücadele dönemi yazarlarından Yusuf Atılgan gibi modern/postmodern Türk edebiyatçılara kadar zengin bir literatüre sahip. Bu eşsiz yazın dünyasının birbirinden etkileyici ve ilham verici Türk yazarları Storytel’in geniş arşivinde seni bekliyor! 

Okunması Gereken KitaplarSesli KitapTürk Klasikleri

İlgini Çekebilir

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Alıntıları

10/10/2023

İmparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yaşanan toplumsal değişimi en güzel anlatan romanlardan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatına kazandırdığı en önemli eserlerden. Tüm romanlarını bir toplum bilimci gibi kaleme alan Tanpınar bu ölümsüz eserinde […]

Çantamdan Fil Çıktı Storytel’de

10/10/2023

Elbette Satürn ‘de bir hastanede tedavi olmayı tercih edebilirdi. Çantasından bir gezegen çıkabilirdi. O gezegene giderken çantasından uzay korsanları çıkabilirdi. Ya da okyanusun derinliklerinde tam teşekküllü bir Denizaltı Hastanesine gidebilirdi. Mert Arık’ın özgün bir üslupla […]

2020’de En Çok Dinlenen Storytel Kitapları

20/01/2021

Storytel kütüphanesine eklenen binlerce sesli kitap ve e-kitap arasından 2020’de en çok dinlenen Storytel kitapları hangileri merak ediyor musun? Listede belki başucu kitaplarınla karşılaşacaksın, belki de henüz adını duymadıklarınla ya da duyup da okuma, dinleme […]

Türkiye’ye Polisiyeyi Sevdiren Ahmet Ümit Dinleyebileceğin 21 Kitabıyla Storytel’de

30/01/2021

Türkiye’de polisiye denince akla önce Ahmet Ümit gelir; tıpkı dünya edebiyatında polisiye denince akla ilk gelen ismin Agatha Christie olması gibi. Geniş bir okur kitlesine sahip Ümit’in kitaplarının bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebebi […]

Bu Kış İçini Isıtacak Aşk Kitapları

31/01/2021

Kış mevsimi gelmişken battaniyelerin içine gömülüp sıcacık bir çay, kahve ya da çikolata ile kitabını alıp keyif yapmaya ne dersin? Peki aşk kitapları sever misin? Soğuk günler başlayınca çoğu zaman sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzaklaşıp evimizde kalmayı […]

Yorumlar

Yorum Yazın

Storytel'i Şimdi Dene