Storytel’in Seçtikleri: Sigmund Freud Kitap Alıntıları 

Psikanalizin önde gelen isimlerinden olan Sigmund Freud aynı zamanda 20. yüzyılın en etkili düşünürleri arasında yer alır. Teorileriyle insan zihni, çocukluk, cinsellik, davranış ve bellek gibi olgulara oldukça önemli katkılarda bulunmuştur. Kimi düşünürler, fikirlerini Sigmund Freud’un teorilerine eklemiş, uyarlamış; kimileri ise Sigmund Freud tarafından üretilen teorilere karşı çıkmak suretiyle yeni teoriler ortaya atmışlardır. Freud’un fikirleri yakın tarihin entelektüel sahasında ve okurlarda o denli etkili olmuştur ki “Freudyen dil sürçmesi”, “bastırma”, “yansıtma’’ ve “inkar” gibi terimleri sadece akademik camianın literatürüne değil, gündelik dile de sokmuştur. Antropoloji, sosyal bilim dalları ve felsefe tarihi gibi alanlardan da yararlanan bir yazar olarak Freud, okurun bilgi kapasitesini ve ufkunu açabilen biridir. Freud kitapları seçkisine dayanarak, Storytel’in seçtikleri kısmında bu ay Freud kitap alıntıları yazısını hazırladık.

Sigmund Freud ve Psikanaliz 

Sigmund Freud, ayın karanlık yüzüne iniş yapan bir uzay aracının pilotu gibi, insan zihninin derinliklerine inmeye çalışır. İnsan zihninin derinliklerini ve gizli yanlarını açıklamakta bilincin ötesine işaret eden kavramlar sıklıkla kullanılır. Bilinçdışı ve bilinçaltı olarak söz edilen bu olgular, insanın elinde olmayan, bilincine varmadığı bir takım yönelimleri, dürtüleri, içgüdüleri açıklama konusunda sıklıkla başvurulan psikolojik bir fenomen halini almıştır.

Sigmund Freud’un en çok yankı uyandıran fikirlerinin arkasındaki kavram ‘’bilinçaltı’’dır. Bilinçaltı; düşünceler, anılar, dürtüler ve duyguları barındıran erişilmez bir alandır. Ancak Freud, yansıtıcı testler, hipnoz, serbest çağrışım, rüyaların yorumlanması, sanat eserleri, dil sürçmeleri, kazalar ve simgesel davranışlar sayesinde bu alana erişebileceğimize inanır. Kişiliğin; id, ego ve süperego olmak üzere üç unsurdan oluştuğuna dair psişik yapı modeli teorisinin yanı sıra yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü kavramları, psikoseksüel gelişim teorisi ve savunma mekanizmalarına dair de teorileri vardır.

İnsan varoluşuna bu denli ayrıksı yaklaşan ve ona dair çarpıcı iddialarda bulunmaktan çekinmeyen Freud kitap alıntıları ile seni psikanaliz dünyasında kısa bir gezintiye çıkarıyoruz. İstersen bu gezintinin ardından diğer Freud kitaplarına da göz gezdirebilirsin.

Totem ve Tabu

“Bizim için, tabunun birbirine zıt iki anlamı vardır: Bir taraftan kutsal (secre), kutsallaştırılmış (consacre) anlamlarına; diğer taraftan da tehlikeli, korkunç, yasak, kirli manalarına gelir.”

“Tabu (bir yetke tarafından) dışarıdan yükletilen ve insanın en zorlu isteklerine karşı çevrilmiş olan çok ilkel bir yasaktır. Onu çiğnemek isteği bilinçdışında bir yerleştirme yaşar; tabuya boyun eğen kimseler tabunun yasakladığı şeye karşı çift değerli duygular duyarlar. Tabuda görülen büyülü güç, insanı baştan çıkarma özgürlüğüne dönüşebilir; bulaşıcı bir hastalık gibidir; çünkü ortadaki örnek daima bulaşıcıdır ve çünkü yasaklanan istek bilinçdışında başka bir şeyin üzerine kaydırılabilir. Bir tabunun çiğnenmesinin kefaret yoluyla temizlenmesi, tabuya boyun eğmenin temelinde bir vazgeçme bulunduğunu gösterir.”

“Tabu kısıtlamaları, dinsel ve etik yasaklardan daha değişiktir. Bir tanrının buyruğundan kaynaklanmayıp kendiliklerinden vardır bu yasaklar. Etik yasaklardan ayrıldıkları nokta, genel olarak kaçınmaları zorunlu görüp bu zorunluluğu belli nedenlere dayandıran bir sistem kapsamında yer almamalarıdır. Hiçbir neden içermeyen tabu yasaklarının çıkıp geldikleri kaynak belirsizdir. Bizim için anlaşılmaz nitelik taşırlarsa da onların egemenliği altında yaşayanlar için pek doğal sayılırlar.” 

Totem ve Tabu eserini sesli kitap olarak Alişan Özkan‘ın sesinden dinleyebilirsin.

Rüyaların Yorumu 

“Uyku, uyuyan kişinin dış dünyada neler olup bittiğini bilmek istemediği, bütün ilgisini bu dünyadan kopardığı bir durum olarak algılanmalı.”

“Rüyaların, sabahleyin silinip gittiği bilinen bir gerçektir. Kuşkusuz hatırlanabilirler; çünkü rüyaların varlığını ancak uyandıktan sonraki onlara ilişkin belleğimizle bilebiliriz. Ama çoğu kez bir rüyayı sadece kısmen hatırladığımız, gece rüyamızda daha çok şeyin bulunduğu duygusu taşırız; sabahleyin hâlâ canlı olan bir rüyaya ilişkin hatırladıklarımızın, günün akışı içinde küçük kırıntılar dışında nasıl silinip gittiğini de gözleyebiliriz; sık sık ne gördüğümüzü bilmeksizin rüya gördüğümüzü biliriz; rüyaların unutulmaya yatkın olduğu gerçeği bizim için öylesine açıktır ki birisinin gece rüya görüp de sabahleyin rüyasında ne gördüğünün, hatta rüya gördüğünün farkında olmaması bize saçma gelmez.”

“İstemeden geldiğimiz bu dünya ile olan ilişkimiz, ara vermeden ona katlanamadığımız gerçeğini gösteriyor.” 

Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası 

“Aşık insan mütevazıdır. Seven insan, deyim yerindeyse, kendi narsisizminden bir parçadan vazgeçmiştir ve bu parça yalnızca sevilmekle yer değiştirebilir. Tüm bu bakış açılarından sonra, öz saygının, sevginin narsistik elementiyle bağlantılı kaldığı görülebilir.”

“Çocuğun büyümesiyle baba rolü, öğretmenler ve diğer otoriteler tarafından yerine getirilir. Onların emir ve yasakları ego idealinde güçlü bir biçimde kalır ve moral sansürün çalışması vicdan formunda sürer. Vicdanın talepleri ve egonun aktüel performansı arasındaki gerilim, bilinçdışı bir suçluluk duygusu olarak yaşanır. Vicdan ya da bilinçdışı suçluluk duygusu, aynı zamanda süperegonun egoya hükmetme biçimidir.”

 “Kendi başına ele alındığında sevmek, özlemi ve yoksunluğu içerdiği müddetçe öz saygıyı azaltacaktır; öte yandan sevilmek, kişinin sevgisine karşılık bulması ve sevilen objeye sahip olması ise öz saygıyı yeniden artıracaktır.” 

Aşkın Psikolojisi 

“İki duygu akımının, şefkat ve cinselliğin eşit bir şekilde kaynaşmadığı insanlar pek kaliteli bir aşk yaşamına genellikle sahip olamıyor.”

“Kızlığı bozmak kadını sürekli olarak erkeğe bağlama şeklindeki kültürel sonuçla kalmayıp, erkeğe karşı arkaik düşmanlık tepkisine de yol açar. Söz konusu tepki, evlilik içi aşk yaşamında kitlenme belirtileriyle kendini yeterince sık gösteren patolojik biçimler alabilir, ikinci evliliklerin genelde ilk evliliklerden daha iyi olması da bu tepkiye atfedilebilir.’’

“Sevgilinin eşsiz ve yeri doldurulamaz olduğu yolundaki aşırı değer verme özelliği de çocukluktaki bağlanma ile aynı şekilde zorlanmadan yerleşir, çünkü hiç kimsenin birden fazla annesi yoktur ve anne ile ilişki şüpheye yer olmayan ve yinelenemeyen bir olay temeline dayanır.”

Uygarlık, Toplum ve Din 

“Kent yaşamı durmadan daha karmaşık ve daha huzursuz bir hal alıyor. Tükenmiş sinirler, dinçleşmeyi artmış uyarılmada ve bol baharatlı hazlarda arıyor ve sadece daha da tükenmiş hale geliyor.”

“Yasakların kaldırıldığını bir düşünün -dilediğin kadını kendine cinsel nesne olarak alabilirsin, ona duyduğun aşk uğruna rakiplerini veya yoluna çıkan başka herhangi birisini gözünü kırpmadan öldürebilirsin, başkalarının mallarını sormadan alabilirsin: Böyle bir yaşamın ne kadar muhteşem, ne kadar doyurucu olacağını bir düşünün! Elbette çok geçmeden ilk zorluğa toslarız: Başka herkes de benimle aynı arzuları beslemekte ve bana, benim ona gösterdiğim saygısızlığın aynısını göstermektedir.”

“Son zamanlarda uygar ulusların siyasal, toplumsal koşullarında gerçekleşen değişmeler, halkın uğraşlarında, toplumsal konularında ve varlık düzeylerinde büyük değişimler yaratmıştır; ama bunun bedelini, artan toplumsal ve ekonomik beklentileri karşılamak için daha büyük bir enerji harcayan ve kendini toparlamak için çoğu kez yeterli fırsatı bulamayan sinir sistemi ödemiştir.”

Storytel’de Freud Kitap Alıntıları İle İnsan Zihnine Yolculuk

Freud kitapları birden fazla dikkat çekici öğe barındırır. Psikolojik tahliller, sembolik rüyaların yorumları, vaka değerlendirmeleri, tahminler, çıkarımlar. Yukarıda, tüm bu gereçleri kullanan En çok okunan kitaplarından en çarpıcı sözleri ve Freud kitap alıntılarını okudun. Alıntılarla yetinmek istemiyor, Sigmund Freud ve psikanaliz hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan Storytel kitaplığında Freud ile beraber birçok yazarın önde gelen eserlerini, çalışmalarını bulabilirsin. Bu eserlere erişmek için şimdi abone olabilir, kitap keyfini bir üst boyuta taşıyabilirsin.

Kitap AlıntılarıOkunması Gereken KitaplarSesli KitapStorytel

İlgini Çekebilir

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Alıntıları

10/10/2023

İmparatorluktan cumhuriyete geçiş sırasında yaşanan toplumsal değişimi en güzel anlatan romanlardan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatına kazandırdığı en önemli eserlerden. Tüm romanlarını bir toplum bilimci gibi kaleme alan Tanpınar bu ölümsüz eserinde […]

Çantamdan Fil Çıktı Storytel’de

10/10/2023

Elbette Satürn ‘de bir hastanede tedavi olmayı tercih edebilirdi. Çantasından bir gezegen çıkabilirdi. O gezegene giderken çantasından uzay korsanları çıkabilirdi. Ya da okyanusun derinliklerinde tam teşekküllü bir Denizaltı Hastanesine gidebilirdi. Mert Arık’ın özgün bir üslupla […]

2020’de En Çok Dinlenen Storytel Kitapları

20/01/2021

Storytel kütüphanesine eklenen binlerce sesli kitap ve e-kitap arasından 2020’de en çok dinlenen Storytel kitapları hangileri merak ediyor musun? Listede belki başucu kitaplarınla karşılaşacaksın, belki de henüz adını duymadıklarınla ya da duyup da okuma, dinleme […]

Türkiye’ye Polisiyeyi Sevdiren Ahmet Ümit Dinleyebileceğin 21 Kitabıyla Storytel’de

30/01/2021

Türkiye’de polisiye denince akla önce Ahmet Ümit gelir; tıpkı dünya edebiyatında polisiye denince akla ilk gelen ismin Agatha Christie olması gibi. Geniş bir okur kitlesine sahip Ümit’in kitaplarının bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebebi […]

Bu Kış İçini Isıtacak Aşk Kitapları

31/01/2021

Kış mevsimi gelmişken battaniyelerin içine gömülüp sıcacık bir çay, kahve ya da çikolata ile kitabını alıp keyif yapmaya ne dersin? Peki aşk kitapları sever misin? Soğuk günler başlayınca çoğu zaman sevdiklerimizden, sosyal hayatımızdan uzaklaşıp evimizde kalmayı […]

Yorumlar

Yorum Yazın

Storytel'i Şimdi Dene